Historie

Het Feest

Door middel van een offer probeerde men de god(en) gunstig te stemmen en onheil af te weren. Een bouwoffer is van alle tijden en van alle volken. Een bouwoffer spreekt erg tot de verbeelding. Er zit heel veel historie in het woord zelf en in de rituelen die het bouwoffer omgeven.

Om een paar voorbeelden te noemen:

In Kasteel Doornenburg in Doornenburg bij Arnhem is in 1964 een bouwoffer gevonden in een stapel  middeleeuwse bakstenen. Deze bakstenen waren bestemd voor de wederopbouw van het kasteel en vermoedelijk afkomstig van huizenafbraak aan de Oeverstraat in Arnhem. Op het gevonden bouwoffer zijn veel namen en een heptagram (zevenhoek) en een pentagram (vijfhoek) te vinden. Ook op de achterzijde stonden drie namen. De precieze betekenis van de namen valt helaas niet meer te achterhalen. De betekenis van het heptagram en pentagram zijn wel bekend. Het heptagram is een symbool gewijd aan Venus (godin van de Liefde). Het getal zeven is een optelling van de hemelse drie- en de aardse vierhoek en daarmee verwijst dit symbool naar de totale mens, de geest en het aardse lichaam. Ook staat het heptagram voor reinheid en perfectie.

Het pentagram met de punt naar boven wijzend, is het teken van gezondheid. Ook symboliseert het symbool de vijf elementen: licht, lucht, wind, water en vuur. De magische kracht van het pentagram moest boze geesten afweren bij ingangen (Middeleeuwen).

Lees verder