Veel gestelde vragen:

Het Feest

Waar wordt het bouwoffer geplaatst?

De meest geschikte plaats is onder de drempel van de voordeur van het huis. Het mag ook ergens vlakbij de voordeur ingemetseld worden. Maar als dit allemaal niet mogelijk is, behoort het bouwoffer op een andere manier zo dicht mogelijk bij de (voor) deur geplaatst te worden. Het is de bedoeling, dat het bouwoffer niet meer te zien is. Het verdwijnt uit het zicht. Het is ( zo als gezegd) een verborgen geschenk. Mocht er uitbreiding komen bij de bewoners, dan kan een extra bouwoffer met de naam van de nieuwe bewoner toegevoegd worden.

Verhuizen?

U kunt besluiten het bouwoffer op te graven en weer mee te nemen naar uw volgende huis. Maar als u altijd heel gelukkig in het huis bent geweest en het adres is aan de achterzijde in het bouwoffer gegraveerd, kunt u er ook voor kiezen het huis voor altijd uw naam mee te geven en het offer te laten liggen. U draait dan alleen de verwijzer uit de gevel.

Blijven de symbolen en de lijnen glimmen?

Het oude lood uit huizen in en rond Alkmaar wordt omgesmolten. De jarenlange aanslag komt bovendrijven en wordt weggeschept. Het schone lood blijft over. De bouwoffers worden na het gieten  geschuurd en behandeld om ze donker te maken. Daarna worden de namen en de data gegraveerd. Deze letters/cijfers krijgen dan een zilveren kleur. De symbolen en de lijnen worden hierna opgeschuurd en verder gepoetst. Onder invloed van lucht en weersomstandheden worden het offer en de verwijzer steeds donkerder en doffer. Als u het offer in het plastic hoesje nog een tijdje wil laten liggen, blijven de lijnen glimmen. Als het bouwoffer aan de lucht wordt blootgesteld, kan het dof worden vrij snel gaan. Maar u kunt na verloop van tijd de symbolen weer oppoetsen door met uw wijsvinger in een oude,zachte doek over de bovenkant te wrijven. Ga echter nooit met een scherp voorwerp of met uw nagel over het lood. Lood is zwaar, maar ook vrij zacht. Een kras is snel gemaakt en dat is helaas niet meer te herstellen.

Lees verder